Religious

 

 

 

 1. Varanasi-Paramesh-Paul
  Varanasi Ghats
  Paramesh Paul
  ₹250,000
  Size: 60" x 36"Sold
 2. Ramesh-Gorjala-Anjana
  Hiranmayi
  Ramesh Gorjala
  ₹330,000
  Size: 28" x 28"
 3. Ramesh-Gorjala-Gajaanand
  Gajaanand
  Ramesh Gorjala
  ₹540,000
  Size: 36" x 36"Sold
 4. Ramesh-Gorlaja-Aadhavan
  Aadhavan
  Ramesh Gorjala
  ₹330,000
  Size: 28" x 28"
 5. Ramesh-Gorlaja-Vishnu
  Vishnu
  Ramesh Gorjala
  ₹330,000
  Size: 28" x 28"Sold
 6. Ramesh-Gorjala-vighnaharta
  Vighnaharta
  Ramesh Gorjala
  ₹900,000
  Size: 60" x 36"
 7. Ramesh-Gorjala-Abhima
  Abhima
  Ramesh Gorjala
  ₹900,000
  Size: 54" x 40"Sold
 8. Ramesh-Gorjala-Krishna.jpeg
  Krishna
  Ramesh Gorjala
  ₹445,000
  Size: 38" x 28"
 9. Ramesh-Gorjala-Hanuman
  Hanuman
  Ramesh Gorjala
  ₹720,000
  Size: 36" x 48"
 10. Ramesh-Gorjala-Ganesha
  Ganesha
  Ramesh Gorjala
  ₹445,000
  Size: 38" x 28"Sold
 11. Festive-Nandi-Vivek-Kumavat
  Festive Nandi
  Vivek Kumavat
  ₹410,000
  Size: 60" x 39"Sold
 12. Shampa-Das-Painting-Vishvaroopa
  Vishwaroopa
  Shampa Sircar Das
  Size: 36" x 48"Sold
 13. Nandi-Paramesh-Paul
  Nandi in Varanasi
  Paramesh Paul
  ₹240,000
  Size: 60" x 36"Sold
 14. Ganga-Aarti-Paramesh-Paul
  Ganga Aarti
  Paramesh Paul
  ₹240,000
  Size: 60" x 36"Sold
 15. Krishna
  Krishna
  Niladri Paul
  ₹250,000
  Size: 24" x 24"
 16. Amit-Bhar-Old-Heritage
  Old Heritage
  Amit Bhar
  ₹260,000
  Size: 24" x 47"Sold
 17. Amol-Pawar-Shiva-2-Painting
  Shiva 2
  Amol Pawar
  ₹300,000
  Size: 36" x 36"
 18. Amol-Pawar-Love-Painting
  Love
  Amol Pawar
  ₹360,000
  Size: 72" x 48"
 19. Amol-Pawar-Shiva-Parvati-Painting
  Shiva Parvati
  Amol Pawar
  ₹300,000
  Size: 60" x 48"Sold
 20. Amol-Pawar-Shiva-Painting
  Shiva
  Amol Pawar
  ₹300,000
  Size: 60" x 48"

20 Items

Set Ascending Direction